Порядок припинення участі та виключення учасника

Порядок припинення участі та виключення учасника платіжної системи, який порушує вимоги участі в платіжній системі або більше їм не відповідає 


Усі Учасники ВПС можуть припинити участь у ВПС за власним бажанням або з причин, наведених у цьому розділі.

Підставою для ініціювання припинення участі в ВПС за власним бажанням є: 

 • для Учасника ВПС - заява Платіжній організації про припинення участі в ВПС (у письмовій формі); 
 • для Користувача, ПЦС та ПЦУ ВПС, юридичної або фізичної особи суб’єкта підприємницької діяльності – заява Платіжній організації або лист до іншої сторони договірних відносин (у разі відсутності договору з Платіжною організацією) про припинення участі в ВПС (у письмовій формі). 

Учасники ВПС – юридичні особи повинні звертатися до Платіжної організації або іншої сторони договірних відносин із заявою (листом) про припинення участі в ВПС у строки, передбачені відповідним договором.

З ініціативи Платіжної організації ініціювання припинення участі в ВПС її Учасника – юридичної особи може бути здійснено з таких причин: 

 • систематичне невиконання зобов'язань, пов'язаних із розрахунками з іншими Учасниками та/або Користувачами ВПС; 
 • порушення умов договору з Платіжною організацією та вимог Правил;
 • порушення або невиконання вимог до політики та заходів інформаційної та фінансової безпеки, що встановлені цими Правилами та договірними відносинами між Платіжною організацією та Учасниками ВПС; 
 • встановлення факту надання Платіжній організації недостовірної фінансової інформації та/або інших даних, які потрібні для укладання договору, вирішення спорів і конфліктів, забезпечення функціонування ВПС; 
 • з інших підстав, які унеможливлюють подальше виконання Учасником ВПС його функції;

Платіжна організація письмово попереджає Учасника ВПС (його структурний підрозділ) у разі виявлення порушення ним Правил ВПС, та/або умов укладених ним договорів, а у разі повторного порушення, Платіжна організація має право припинити роботу Учасника у ВПС.

Учасник ВПС (його структурний підрозділ) має право продовжувати роботу у ВПС лише після проведення службового розслідування, яке проводить Платіжна організація, та після усунення виявлених недоліків.

Платіжна організація при припиненні роботи Учасника у ВПС вживає (забезпечує організацію виконання) наступних заходів:

 • вилучення нормативних документів ВПС, що були передані Учаснику ВПС в процесі його роботи у ВПС;
 • вилучення рекламних матеріалів;
 • проведення остаточних розрахунків з іншими Учасниками та/або Користувачами ВПС;
 • надання інформації іншим Учасникам ВПС про припинення участі у ВПС;
 • в разі необхідності, з метою попередження порушення чинного законодавства України направляє повідомлення до державних органів, що координують (в т.р. контролюють) діяльність ВПС та Учасників ВПС.

Учасник ВПС не повинен мати заборгованість перед Платіжною організацією іншими Учасниками ВПС, та зобов’язаний здійснити розрахунки за витрати, пов’язані з його виходом з ВПС, до виходу з системи.

Якщо в результаті перевірки буде встановлено, що вимоги та заходи щодо виходу Учасника ВПС з платіжної системи не виконані з поважних причин, Платіжна організація, за погодженням з таким Учасником ВПС встановлює новий термін для виконання зобов’язань таким Учасником ВПС.

З дня погодження дати виходу Учасника ВПС з платіжної системи, Розрахунковий банк ВПС протягом трьох робочих днів після її настання, перераховує залишок коштів із рахунку Учасника ВПС на вказаний ним рахунок та повідомляє про розірвання договірних відносин Платіжну організацію.

Платіжна організація після отримання повідомлення від Розрахункового банку ВПС про розірвання договірних відносин з Учасником ВПС протягом трьох робочих днів перераховує на банківські реквізити Учасника ВПС суму гарантійного забезпечення.

Після виконання вищевказаних заходів Учасник ВПС та Платіжна організація підписують відповідний договір про припинення договору про участь у ВПС.