Умови та порядок здійснення переказів коштів

Умови та порядок здійснення переказів коштів


Порядок здійснення переказу коштів у пунктах надання фінансових послуг/касах банків:

 • платник зобов’язаний ознайомитись з положеннями публічного договору;
 • з метою здійснення переказу коштів Платник має звернутись до відповідальної особи пункту надання фінансових послуг фінансової установи/каси банку для формування документа на переказ, який виконується шляхом заповнення Платником та/або відповідальною особою ПНФП/касиром банку обов’язкових реквізитів.;
 • після формування документа на переказ Платник зобов’язаний пересвідчитись у правильності зазначених у документі на переказ: інформації, яка ідентифікує Платника, реквізитів та ідентифікаційної інформації Отримувача, суми переказу, призначення платежу;
 • пересвідчившись у правильності зазначеної у документі на переказ інформації, посвідчити сформований документ на переказ власним підписом та передати його відповідальному працівнику пункту надання фінансових послуг/касиру банку разом з відповідною сумою готівки, з урахуванням розміру комісійної винагороди за послугу з переказу коштів (якщо передбачено);
 • на підтвердження здійснення операції з переказу коштів отримати від відповідальної особи пункту надання фінансових послуг/касира банку екземпляр квитанції, посвідченої підписом та печаткою вказаної особи, та не відходячи від каси перевірити правильність отриманої решти (в разі її наявності).

Порядок здійснення переказу коштів за допомогою платіжних пристроїв:

 • Платник зобов’язаний ознайомитись з положеннями публічного договору;
 • за допомогою інтерфейсу платіжного пристрою обрати Отримувача переказу коштів (окремі обов’язкові реквізити документа на переказ, що сформований на платіжному пристрої, можуть заповнюватись в автоматичному режимі з використанням баз даних автоматизованої системи);
 • після підтвердження можливості здійснення операції з переказу коштів, Платник має внести до платіжного пристрою готівку (переказ коштів буде здійснено в сумі внесеної готівки за відрахуванням  комісійної винагороди за послугу з переказу коштів (за наявності));
 • на підтвердження здійснення операції з переказу коштів Платнику видається квитанція.

Порядок здійснення переказу коштів із застосуванням електронного платіжного засобу:

 • З метою ініціювання переказу коштів Платник має звернутись до відповідальної особи пункту надання фінансових послуг/касира банку для формування документу на переказ або сформувати документ на переказ за допомогою платіжного пристрою;
 • В разі звернення Платника до відповідальної особи пункту надання фінансових послуг/касира банку для ініціювання переказу коштів за допомогою електронного платіжного засобу, виконуються дії зазначені у розділі Порядок здійснення переказу коштів у пунктах надання фінансових послуг/касах банків, який зазначений вище;
 • Ініціювання переказу коштів за допомогою електронного платіжного засобу через платіжний пристрій, дії зазначені у розділі Порядок здійснення переказу коштів за допомогою платіжних пристроїв, який зазначений вище.

Порядок здійснення переказу коштів за допомогою WEB-порталу:

 • Платник ініціює операцію з переказу коштів з використанням WEB-порталу учасника платіжної системи із застосуванням електронного платіжного засобу;
 • За допомогою WEB-порталу банка-еквайра із застосуванням електронного платіжного засобу відбувається списання коштів з рахунку Платника;
 • Після завершення операції з переказу коштів Платник отримує квитанцію.