Опис організаційної структури

Опис організаційної структури ВПС


До складу ВПС входять:

  • Платіжна організація ВПС; 
  • Учасники ВПС;
  • Розрахунковий банк ВПС;
  • ОППІ (ПЦС, ПЦУ, якщо їх функції виконують окремі юридичні особи, клірингові та інші установи, що надають послуги пов’язані з переказом коштів);
  • Користувачі ВПС (Платники (ініціатори), Отримувачі);
  • Керівні органи ВПС.

Учасниками ВПС можуть бути зареєстровані за законодавством України, небанківські фінансові установи, що включені до Державного реєстру фінансових установ та отримали ліцензію Національного банку України на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків та банки, що мають банківську ліцензію Національного банку України, а також Національний оператор поштового зв’язку, які уклали договір із Платіжною організацією про приєднання до ВПС та відповідні договори з Розрахунковим банком ВПС.

Розрахунковим банком ВПС може бути будь-який уповноважений Платіжною організацією банк-резидент України, що уклав відповідний договір з Платіжною організацією, що відкриває рахунки Учасникам ВПС та бере участь у проведенні взаєморозрахунків між ними.

Функції ПЦС ВПС виконує структурний підрозділ Платіжної організації, або може виконувати інша юридична особа, визначена Платіжною організацією, яка відповідає технічним та технологічним вимогам цих Правил та вимогам законодавства України щодо ОППІ і уклала з Платіжною організацією договір про інформаційно-технічне обслуговування.

Функції ПЦУ ВПС може виконувати підрозділ Учасника ВПС, що має відповідну програмно-технічну можливість, або окрема юридична особа, визначена Учасником ВПС, яка відповідає технічним та технологічним вимогам цих Правил та вимогам законодавства України щодо ОППІ і уклала з ним договір про інформаційно-технічне обслуговування. Деталізовані технічні та технологічні вимоги до ПЦУ визначає Платіжна організація та Учасник ВПС у відповідності із цими Правилами.

ОППІ можуть бути клірингові, процесингові, інші установи або особи, які зареєстровані належним чином Національним Банком України в Реєстрі платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури (далі-Реєстр) та які уклали відповідні договори з Платіжною організацією про надання окремих видів послуг в платіжній системі і отримали на це відповідний дозвіл.

Керівні органи ВПС, які відповідно до цих Правил та інших внутрішніх документів ВПС здійснюють відповідні функції, спрямовані на координацію роботи ВПС, розгляд планів роботи та розвитку ВПС, вирішення спірних питань та розроблення рекомендацій та пропозицій з розглянутих питань для реалізації Платіжною організацією ВПС та її Учасниками, управління ризиками тощо.

У ВПС ІнтерПейСервіс не застосовується багаторівнева структура участі.