Порядок решения споров в ВПС
Virіshennja sporіv

Порядок вирішення спорів між учасниками та користувачами платіжної системи

 У разі виникнення суперечностей між Учасниками ВПС та/або Користувачами внаслідок невиконання або неналежного виконання ними своїх зобов'язань відповідно до умов укладених договорів, з метою отримання необхідної інформації, сторони мають право звертатися до інших Учасників ВПС та/або Користувачів, з якими вони мають договірні відносини, або до Платіжної організації в разі відсутності таких договірних відносин.

 Учасники ВПС, які отримали відповідний запит про надання необхідної інформації, зобов'язані оперативно розглянути цей запит і за наявності такої інформації задовольнити його. Платіжна організація у разі потреби має право отримати будь-яку необхідну інформацію в Учасників ВПС або інших осіб, з якими виникають правовідносини при проведенні транзакцій, а також повинна надати її Учаснику ВПС за його запитом.

 Для розгляду спорів, що виникають під час вирішення суперечностей між Учасниками системи, Платіжна організація має постійно діючу комісію з вирішення спорів (далі-комісія).

 Комісія зобов'язана оперативно розглянути звернення заявника і прийняти рішення. З цією метою комісія має право проводити відповідні перевірки із залученням до її роботи представників від Учасника системи, Розрахункового, обслуговуючих банків, та отримувати будь-яку необхідну для прийняття обґрунтованого рішення інформацію від Учасника ВПС та інших осіб, з якими виникають правовідносини при проведенні переказу коштів. Якщо сторони (сторона) не згодні з рішеннями, прийнятими комісією, то вони можуть звернутися до суду для вирішення спору (право сторін на звернення до суду не залежить від жодних процедур, передбачених цими Правилами).

 Виникнення спору між Учасниками ВПС ні за яких обставин не повинно впливати на виконання операцій з переказу коштів.